ثبت نام دومين دوره از مسابقات

اکبر عزیزپور   ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۳

با نام و ياد خداوند متعال بمناسبت دومين دوره ازمسابقات كلوپ ازنا مغان شهرستان گرمي به روش سنتي اين كلوپ در سال ١٤٠٠،١٤٠١ در مسافت هاي ٥٥٠ پيش مسابقه و مسابقه اول ٧٠٠ كيلومتر ومسابقه اخر ٩٠٠ كيلومتر اجرا خواهد كرد از تمامي شركت كنندگان خواهشمنديم تا تاريخ ١٤٠٠/٠٩/٣٠ جهت ثبت نام با مديريت هماهنگ نمايندبا ارزوى موفقيت براي تمامي عشق بازان سرتاسر ميهن عزيزمان❤️?